Bán bảo hiểm xe ô tô (BH trách nhiệm dân sự + thân vỏ)

Đăng bởi Mr. Quang vào lúc

Bán bảo hiểm trách nhiệm dân sự ô tô, bảo hiểm thân vỏ ô tô ưu đãi lớn đến 30%.

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc ô tô

XE Ô TÔ KHÔNG KINH DOANH GIÁ NIÊM YẾT GIÁ BÁN
Xe 5 chỗ ngồi 480,700 370,000
Xe 6 đến 11 chỗ ngồi 873,400 600,000
Xe dưới 25 chỗ ngồi 1,397,000 930,000
Xe bán tải (PICKUP, MINIVAN) 480,700 370,000
XE Ô TÔ KINH DOANH GIÁ NIÊM YẾT GIÁ BÁN
Xe 5 chỗ ngồi 831,600 580,000
Xe 7 chỗ ngồi 1,188,000 790,000
Xe 8 chỗ ngồi 1,378,300 910,000
Xe 16 chỗ ngồi 3,359,400 2,180,000
Xe 29 chỗ ngồi 5,426,300 3,300,000
Xe bán tải (PICKUP, MINIVAN) 1,026,300 710,000
XE TAXI TRUYỀN THỐNG GIÁ NIÊM YẾT GIÁ BÁN
Xe 5 chỗ ngồi 1,413,720 930,000
Xe 7 chỗ ngồi 2,019,600 1,300,000
Xe 8 chỗ ngồi 2,343,110 1,500,000
XE TẢI GIÁ NIÊM YẾT GIÁ BÁN
Xe dưới 3  tấn 938,300 650,000
Xe 3 - 8  tấn 1,826,000 1,200,000
Xe 8 - 15  tấn 3,020,600 1,930,000
Xe đầu kéo 5,280,000 3,330,000

 


Bài viết mới Bài viết trước


Scroll To Top

CẤU HÌNH NGOÀI GIAO DIỆN
Float header
Float topbar
Mặc định Hộp rộng Hộp thường
0918186822
0918186822