Trách nhiệm của Bên cho thuê ô tô

- Cung cấp xe đúng thời gian, địa điểm.

- Giao xe cho Bên thuê xe kèm theo biên bản bàn giao có ký nhận của hai bên.

- Hướng dẫn sơ bộ về cách sử dụng xe.(Nếu khách hàng có nhu cầu)

- Bảo quản tài sản thế chấp và giao lại cho Bên thuê xe sau khi hai bên đã thanh lý hợp đồng.

- Có quyền thanh lý tài sản thế chấp để bù đắp tiền thuê xe hoặc thiệt hại do Bên thuê xe gây ra nếu bên B không khắc phục được sau 15 ngày kể từ khi kết thúc hợp đồng.

Scroll To Top

CẤU HÌNH NGOÀI GIAO DIỆN
Float header
Float topbar
Mặc định Hộp rộng Hộp thường
0918186822
0918186822