Các mức xử phạt ô tô hay gặp (mới nhất)

Đăng bởi Mr. Quang vào lúc

Dưới đây là các mức xử phạt ô tô hay gặp khi lái xe trên đường.

TT LỖI VI PHẠM MỨC PHẠT
1 Vàng Vượt đèn vàng Phạt từ 3 triệu đến 5 triệu (Tước bằng lái từ 01 đến 03 tháng)
2 Đỏ Vượt đèn đỏ Phạt từ 3 triệu đến 5 triệu (Tước bằng lái từ 01 đến 03 tháng)
3 Quá tốc độ từ 5 - dưới 10km/h Phạt từ 800.000đ đến 1 triệu
Quá tốc độ từ 10 - 20 km/h Phạt từ 3 triệu đến 5 triệu (Tước bằng lái từ 01 đến 03 tháng)
Quá tốc độ từ 20 - 35 km/h Phạt từ 6 triệu đến 8 triệu (Tước bằng lái từ 02 đến 04 tháng)
Quá tốc độ từ trên 35 km/h Phạt từ 10 triệu đến 12 triệu (Tước bằng lái từ 02 đến 04 tháng)
4 Đi sai làn đường Phạt từ 3 triệu đến 5 triệu (Tước bằng lái từ 01 đến 03 tháng)
5 Mức 1 Chưa vượt quá 0,25 mg/1l khí thở Phạt từ 6 triệu đến 8 triệu (Tước bằng lái từ 10 đến 12 tháng)
Mức 2 Vượt quá 0,25 mg đến 0,4 mg/1l khí thở Phạt từ 16 triệu đến 18 triệu (Tước bằng lái từ 16 đến 18 tháng)
Mức 3 Vượt quá  0,4 mg/1l khí thở trở lên Phạt từ 30 triệu đến 40 triệu (Tước bằng lái từ 22 đến 24 tháng)
6 Sử dụng điện thoại khi đang lái xe Phạt từ 1 triệu đến 2 triệu 
7 Không thắt dây an toàn trên xe Phạt từ 800.000đ đến 2 triệu 


Bài viết mới Bài viết trước


Scroll To Top

CẤU HÌNH NGOÀI GIAO DIỆN
Float header
Float topbar
Mặc định Hộp rộng Hộp thường
0918186822
0918186822