Báo giá

Giá thuê xe ô tô 1 ca (12 tiếng):

LOẠI XE SỐ CHỖ THỨ 2 - THỨ 6 THỨ 7 - CHỦ NHẬT KM THỜI GIAN PHỤ TRỘI KM PHỤ TRỘI T/G
Camry 4 chỗ 1.300.000 đ 1.400.000 đ 250 km 12h 2.500đ/ 1km 30.000/1 giờ
Altis 4 chỗ 1.000.000 đ 1.100.000 đ 250 km 12h 2.500đ/ 1km 30.000/1 giờ
Vios 4 chỗ 800.000 đ 900.000 đ 250 km 12h 2.500đ/ 1km 30.000/1 giờ
Fortuner 7 chỗ 1.200.000 đ 1.300.000 đ 250 km 12h 2.500đ/ 1km 30.000/1 giờ
Innova 7 chỗ 900.000 đ 1.000.000 đ 250 km 12h 2.500đ/ 1km 30.000/1 giờ
Sunny 4 chỗ 800.000 đ 900.000 đ 250 km 12h 2.500đ/ 1km 30.000/1 giờ
Civic 4 chỗ 800.000 đ 900.000 đ 250 km 12h 2.500đ/ 1km 30.000/1 giờ
Lacetti 4 chỗ 600.000 đ 600.000 đ 250 km 12h 2.500đ/ 1km 30.000/1 giờ
Morning 4 chỗ 500.000 đ 600.000 đ 250 km 12h 2.500đ/ 1km 30.000/1 giờ
I10 4 chỗ 600.000 đ 600.000 đ 250 km 12h 2.500đ/ 1km 30.000/1 giờ
Getz 4 chỗ 500.000 đ 600.000 đ 250 km 12h 2.500đ/ 1km 30.000/1 giờ

 

Scroll To Top

CẤU HÌNH NGOÀI GIAO DIỆN
Float header
Float topbar
Mặc định Hộp rộng Hộp thường